Prijave priloga

Registracija i prijava su obavezne ukoliko želite predati članak putem ovog sustava te u svakom trenutku biti u mogućnosti provjeriti trenutno stanje prijavljenih priloga.

Uvjeti za predaju priloga

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.
  • Prijavljeni članak nije prethodno objavljivan niti se nalazi u recenzijskom postupku pri nekom drugom časopisu. U suprotnom, molimo to obrazložiti pod "komentari uredniku".
  • Datoteka koja sadrži rad je u obliku Microsoft Word datoteke koja je nastala uporabom službenog predloška, te ima sve elemente koji su potrebni za objavu rada.
  • URL adrese za mrežno dostupne bibliografske čestice su priložene.
  • Tekst sadrži jednostruki razmak; koristi se font 12; preferira se kurziv(italic), radije nego podcrtavanje (prihvaća se za URL adrese); i sve ilustracije, slike i tablice su smještene na prikladnim mjestima u tekstu, radije nego na njegovom kraju.
  • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahtjeve navedene u Smjernice za autore, koje se nalaze u rubrici "o časopisu".
  • Ako predajete za stručno recenziranu rubriku časopisa, upute u Kako osigurati anonimnost recenzije se moraju slijediti.

Smjernice za autore

Uz svaki podneseni članak, autor treba naznačiti radi li se o znanstvenom ili stručnom članku.  Jezik objavljivanja je hrvatski, a za znanstvene članke obavezno se objavljuju ključne riječi i sažetak i na engleskom.

članci se predaju samo u elektroničkom obliku. Moguća su dva načina: direktnim unosom preko Internet stranice časopisa (www.hcjz.hr) ili kao prilog putem elektroničke pošte upućene na adresu časopisa

Gost

Rubrika previđena za interwjue i tekstove pozvanih   stručnjaka

Izvorni znanstveni radovi

Sadrži izvorne stručne i znantvene radove

Osvrti

Sadrži osvrte na pojedine javnozdravstvene teme

Da sam ministar zdravstva jedan dan

Prijedlozi promjena u sustavu zdravstva.

Inovacije

Sadrži tekstove posvećene inovacijama u području javnog zdravstva

Pisma

Sadrži pisma čitatelja.

Javnozdravstveno nazivlje

Sadrži definicije javno-zdravstvenih naziva.

Vijesti

Sadrži vijesti

Fotografija i zdravlje

Izjava o privatnosti

Imena i adrese e-pošte registrirane na ovim stranicama koristit će se isključivo u navedene svrhe časopisa i neće biti dostupne niti jednoj drugoj stranci.