Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Vol 3, Broj 12, 7. listopada 2007. Croatia - health system review (Health Systems in Transition) Sažetak   PDF
Ivan Pristaš
 
Vol. 6, Broj 23, 7. srpnja 2010. CroDiab – registar osoba sa šećernom bolešću Sažetak   PDF
Tamara Poljičanin, Mario Šekerija, Željko Metelko
 
Vol 2, Broj 7, 7. Srpanj 2006. CroDiab – registar osoba sa šećernom bolešću - Brodsko-posavska županija – aktivnosti i podaci Sažetak   PDF
Tamara Poljičanin
 
Vol 3, Broj 11, 7. srpnja 2007. Crtice iz povijesti zdravstva Varaždinske županije Sažetak   PDF
Irena Stipešević Rakamarić
 
Vol 10, Broj 39, 7. srpnja 2014. Da li je korištenje svinjske masti moguće u uravnoteženom mediteranskom tipu prehrane i što preporučiti kao zdrave masnoće populaciji Hrvatske? Sažetak   PDF
Vanja Vasiljev Marchesi
 
Vol 2, Broj 5, 7. siječnja 2006. Da sam ministar zdravstva jedan dan Sažetak   PDF
Ranko Stevanović
 
Vol. 6, Broj 23, 7. srpnja 2010. Dan zdravog osmijeha u Čakovcu Sažetak   PDF
Tanja Rosić
 
Vol 12, Broj 48, 7.listopad 2016. DDD djelatnosti u gradu Zadru i njegovom okružju -prošlost, sadašnjost, budućnost Sažetak   PDF
Jagoda Šarunić Gulan, Neven Mumelaš
 
Vol 6, Broj 22, 7. travnja 2010. Debljina - ozbiljan društveni problem Sažetak   PDF
Tatjana Alavanja
 
Vol 4, Broj 16, 7. listopada 2008. Debljina mladih - problem današnjice ili budućnosti (Youth obesity - recent or future problem) Sažetak   PDF
Mario Šekerija, Dea Ajduković, Tamara Poljičanin
 
Vol 5, Broj 19, 7. srpnja 2009. Definicije i odrednice prikupljanja zdravstveno-statističkih podataka (isključujući podatke o zdravstvenoj potrošnji) 1.dio Sažetak   PDF
EUROPSKA KOMISIJA
 
Vol 5, Broj 19, 7. srpnja 2009. Definicije i odrednice prikupljanja zdravstveno-statističkih podataka (isključujući podatke o zdravstvenoj potrošnji) 2.dio Sažetak   PDF
EUROPSKA KOMISIJA
 
Vol 3, Broj 9, 7. siječnja 2007. Deklaracija o štrajkačima glađu Svjetskog Medicinskog Udruženja Sažetak   PDF
Ivan Pristaš, Slobodan Lang
 
Vol 8: Broj 29, 7. siječnja 2012. Deklaracija o e-zdravlju Sažetak   PDF
Josipa Kern
 
Vol 1, Broj 4, 7. listopad 2005. Demencija u psihogerijatrijskih bolesnika Sažetak   PDF
Goran Perko, Ana Puljak, Diana Mihok, Hrvoje Radašević, Spomenka Tomek-Roksandić
 
Vol 12, Broj 48, 7.listopad 2016. Demografska obilježja Zadarske županije od 1997. do 2015. godine Sažetak   PDF
Ljilja Balorda, Zoran Škrgatić, Ana Balorda, Eduard Plećaš
 
Vol 1, Broj 2, 7. travnja 2005. Demografsko stanje, trendovi, perspektive i nužnost provođenja populacijske politike u Republici Hrvatskoj Sažetak   PDF
Anđelko Akrap
 
Vol 1, Broj 1, 7. siječnja 2005. Demografsko zdravlje Sažetak   PDF
Ankica Smoljanović
 
Vol 2, Broj 8, 7. Listopad 2006. Depresija, vodeća bolest našeg doba (Depression, The Leading Disease of Our Age) Sažetak   PDF
Vanja Tešić
 
Vol 13, Broj 49, 7.siječanj 2017. Depresija-suvremeni medicinski problem Sažetak   PDF
KRISTIJAN JAKOVIĆ, Tamara Salaj, Zrinka Puharić, Marija Petek
 
Vol 8, Broj 30, 7. travnja 2012. Desetljeće Zdravstvene mreže jugoistočne Europe ( South-east Health Network – SEEHN) Sažetak   PDF
Vlasta Hrabak-Žerjavić, Marina Kuzman
 
Vol 7, Broj 25, 7. siječnja 2011. Desetogodišnji prikaz zaraznih bolesti sa osvrtom na epidemije toga razdoblja Sažetak   PDF
Biserka Margaretić
 
Vol 8, Broj 30, 7. travnja 2012. Determinante zdravlja u sustavu upravljanja preventivnim aktivnostima Sažetak   PDF
Verica Kralj, Mario Šekerija
 
Vol 12, Broj 47, 7.srpnja 2016. Devijantno ponašanje maloljetnika i uloga obitelji Sažetak   PDF
Ivica Žuvela Piculin, Marina Vučković Matić, Joško Sindik
 
Vol 1, Broj 3, 7. Srpanj 2005. Dijabetička udruga Istarske županije Pula, u borbi za kvalitetan život i smanjenje rizika od razvoja kroničnih komplikacija oboljelih od šećerne bolesti Sažetak   PDF
Marija Radojčić
 
201 - 225 od 2211 stavke/a << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>