Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Vol 12, Broj 48, 7.listopad 2016. Uz 70. obljetnicu zadarskog javnog zdravstva Sažetak   PDF
Mirko Jamnicki Dojmi
 
Vol 6, Broj 21, 7. siječnja 2010. Uz fotografiju naslovnice broja Sažetak   PDF
Željko Mičuga
 
Vol 3, Broj 11, 7. srpnja 2007. Uz knjigu "Vitezovi Arijadnine niti" Sažetak   PDF
Grozdana Hanžek
 
Vol 8, Broj 30, 7. travnja 2012. Uz Svjetski dan zdravlja 7. travnja 2012. - aktivno zdravo starenje Sažetak   PDF
Spomenka Tomek-Roksandić
 
Vol. 9, broj 36, 7. listopada 2013. Uzročnici atipičnih pneumonija u djece i adolescenata (2009-2012): rezultati Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Sažetak   PDF
Tatjana Vilibić-Čavlek, Monika Borković, Diana Karlović-Martinković, Zdenka Peršić, Sunčanica Ljubin-Sternak, Blaženka Hunjak, Gordana Mlinarić-Galinović
 
Vol. 9, broj 34, 7. travnja 2013. Uzroci i faktori rizika depresije kod starih osoba Sažetak   PDF
Marija Šilje, Joško Sindik
 
Vol 4, Broj 13, 7. siječnja 2008. Uzroci smrti i pobola osoba starije životne dobi u Hrvatskoj u 2006. godini Sažetak   PDF
Sandra Mihel, Urelija Rodin
 
Vol 1, Broj 3, 7. Srpanj 2005. Uzroci smrti stranih turista u Istarskoj županiji tijekom ljetnih mjeseci od 2000. do 2004. godine Sažetak   PDF
Ljiljana Lazičić-Putnik, Olga Dabović Rac, Danijela Lazarić-Zec
 
Vol 6, Broj 22, 7. travnja 2010. Uzroci smrti u ekohistoriji bjelovarskoga kraja Sažetak   PDF
Dubravko Habek
 
Vol 6, Broj 22, 7. travnja 2010. Uzroci visokog kardiovaskularnog mortaliteta i morbiditeta u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i kako ga smanjiti Sažetak   PDF
Mislav Klobučić
 
Vol 13, Broj 52, 7. listopad 2017. VAŽNOST NEFARMAKOLOŠKIH MJERA U LIJEČENJU BOLESNIKA S ARTERIJSKOM HIPERTENZIJOM UZ PRIKAZ SLUČAJA BOLESNIKA S ISTOM Sažetak   PDF
Josip Kiridjija, Gordana Šantek-Zlatar, Marina Friščić
 
Vol 2, Broj 7, 7. Srpanj 2006. Važnost javno-zdravstvenih akcija (epidemioloških perlustracija) u hrvatskim selima s endemskom nefropatijom za rad kliničara i znanstvenika Sažetak   PDF
Bojan Jelaković
 
Vol 11, Broj 41, 7. siječnja 2015. Važnost pravilnog pristupa u stvaranju zdravih prehrambenih navika od ranog djetinjstva: odrednice koje utječu na pojavu problema s hranjenjem djece kao temelj učinkovite intervencije - prikaz Sažetak   PDF
Jelena Ćosić-Dukić
 
Vol 3, Broj 9, 7. siječnja 2007. Važnost preferencija pacijenata u osmišljavanju,organizaciji i realizaciji zdravstvenih usluga Sažetak   PDF
Ana Bobinac, Suzana Janković, Emina Grgurević Dujmić, Giulia Malatestinić
 
Vol. 9, broj 35, 7. srpnja 2013. Važnost razumljivosti u komuniciranju zdravstvenih djelatnika Sažetak   PDF
Ivana Radibratović, Joško Sindik
 
Vol 11, Broj 44, 7. listopad 2015. Vaskularne bolesti kosti Sažetak   PDF
Filip Ličina
 
Vol 7, Broj 25, 7. siječnja 2011. Vaskularni ultrazvuk u Domu zdravlja Senj Sažetak   PDF
Ivica Katić
 
Vol 3, Broj 9, 7. siječnja 2007. Vegetarijanska prehrana u dječjem vrtiću grada Rijeke Sažetak   PDF
Gordana Kenđel, Sandra Pavičić Žeželj, Branka Međugorac
 
Vol 3, Broj 9, 7. siječnja 2007. Vegetarijanstvo Sažetak   PDF
Darija Vranešić Bender
 
Vol 10, Broj 38, 7. travnja 2014. Vektorima prenosive bolesti Sažetak   PDF
Iva Pem-Novosel
 
Vol 7, Broj 25, 7. siječnja 2011. Velebit Sažetak   PDF
Ana Lemić
 
Vol 2, Broj 7, 7. Srpanj 2006. Veliki korak za globalno zdravlje Sažetak   PDF
Slobodan Lang
 
Vol 3, Broj 9, 7. siječnja 2007. Više od stoljeća kontinuiranog djelovanja laboratorija za ispitivanje namirnica (i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo) u Rijeci Sažetak   PDF
A. Alebić-Juretić
 
Vol 3, Broj 12, 7. listopada 2007. Vizija hrvatskog zdravlja u idućih 25. godina i prijedlozi za izborno razdoblje 0d 2008. do 2012. Sažetak   PDF
Slobodan Lang
 
Vol 2, Broj 8, 7. Listopad 2006. Vizija i misija Gerontološkog centra - Izvaninstitucijske skrbi za starije osobe (The Vision and Mission of the Gerontology Center – Non-Institutional Care for the Elderly) Sažetak   PDF
Spomenka Tomek-Roksandić, Goran Perko, Marija Škes, Diana Mihok, Ana Puljak, Hrvoje Radašević, Višnja Fortuna, Zvonimir Šostar
 
2001 - 2025 od 2211 stavke/a << < 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 > >>