Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Vol 7, Broj 27, 7. srpnja 2011. A programozott emlőrák szűrés elfogadását és elutasítását befolyásoló szociológiai tényezők Sažetak   PDF
Klára Ripp, Károly Szilágyi, Ildikó Kriszbacher
 
Vol 4, Broj 16, 7. listopada 2008. Abnormalni citološki nalazi vrata maternice u adolescentica (Abnormal cervical cytologic findings in adolescents) Sažetak   PDF
Jadranko Šegregur, Ivica Žerjal
 
Vol 12, Broj 46, 7. travnja 2016. ADA - nove smjernice za prehranu osoba sa šećernom bolešću Sažetak   PDF
Stela Freund
 
Vol 2, Broj 8, 7. Listopad 2006. Aditivi u hrani (Food Additives) Sažetak   PDF
Jasna Bošnir, Mirjana Hegedus
 
Vol 2, Broj 5, 7. siječnja 2006. Administrativna pristojba u zdravstvu – porez na bolest Sažetak   PDF
Hrvoje Tiljak
 
Vol 3, Broj 10, 7. travnja 2007. Adolescents Use of Sexual and Reproductive Health Services - Reasons and Barriers Sažetak   PDF
Brankica Mladenović
 
Vol. 6, Broj 23, 7. srpnja 2010. Agresivnost kod učenika s lakšim intelektualnim teškoćama i neke odrednice obiteljskog okruženja Sažetak   PDF
Tatjana Žižek, Berta Bacinger-Klobučarić
 
Vol 4, Broj 16, 7. listopada 2008. Akademski mazohizam - Kako je studentima medicine oduzeto dostojanstvo koje liječnici tako zdušno traže za sebe (Academic masochism - How medical students lost the dignty which doctors claim eagerly ) Sažetak   PDF
Karmen Lončarek
 
Vol 4, Broj 15, 7. srpnja 2008. Akcija «Za osmijeh djeteta u bolnici» u Vinkovcima Sažetak   PDF
LJ Perinić
 
Vol 2, Broj 6, 7. Travanj 2006. Akcija "Živjeti zdravo" (Healthy Life Campaign) Sažetak   PDF
Milena Car
 
Vol. 9, broj 33, 7. siječnja 2013. Akcija "Kontrolirajmo svoje zdravlje" Sažetak   PDF   PDF
Irena Car Čuljak
 
Vol. 9, broj 35, 7. srpnja 2013. Akcije „Selu u pohode – Proveri svoje rizike, konroliši zdravlje!“ Sažetak   PDF
Nada Kosić Bibić, Radmila Pavić, Jelena Blažin, Svetlana Stojkov, Žolt Šebek
 
Vol 5, Broj 17, 7. siječnja 2009. Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga na području Virovitičko - podravske županije za razdoblje 2006. – 2009. godine (Action Plan on Drug Abuse Control in Virovitica-Podravina County for the Period 2006-2009) Sažetak   PDF
Miroslav Venus
 
Vol 7, Broj 28, 7. listopada 2011. Akcijski plan za prevenciju i smanjenje prekomjerne tjelesne težine Sažetak   PDF
Goranka Petrović
 
Vol. 6, Broj 24, 7. listopada 2010. Akreditacija Službe za mikrobiologiju i parazitologiju Sažetak   PDF
Biljana Perica
 
Vol. 6, Broj 24, 7. listopada 2010. Akreditacija Službe za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Zadar Sažetak   PDF
Judita Grzunov
 
Vol 3, Broj 9, 7. siječnja 2007. Akreditacija zdravstvenih laboratorija Sažetak   PDF
Boja Rakić-Škarica
 
Vol. 9, broj 35, 7. srpnja 2013. Aktivno sudjelovanje polaznika/ca škola i fakulteta zdravstvenog usmjerenja u provedbi javnozdravstvenih intervencija Sažetak   PDF
Jasmina Kovačević
 
Vol 7, Broj 27, 7. srpnja 2011. Aktivnosti Hrvatske zajednice laringektomiranih Sažetak   PDF
Miloš Manestar
 
Vol 12, Broj 45, 7. siječnja 2016. Aktivnosti Hrvatskog društva za javno zdravstvo – HLZ u 2015. godini Sažetak   PDF
Aleksandar Džakula, Danijela Štimac
 
Vol 4, Broj 15, 7. srpnja 2008. Aktivnosti i projekti udruge u razdoblju siječanj – srpanj 2008. g. (u okviru Akcijskog plana smanjenja prekomjerne težine – razdoblje 2007. do 2012.) (Activities and projects of the Association for Overweight Prevention in 2008.) Sažetak   PDF
S Njunjić
 
Vol 6, Broj 22, 7. travnja 2010. Aktivnosti na prepoznavanju i suzbijanju ambrozije u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji Sažetak   PDF
Željko Stojković
 
Vol 3, Broj 11, 7. srpnja 2007. Aktivnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u prevenciji konzumacije duhana i duhanskih proizvoda Sažetak   PDF
Henrietta Benčević-Striehl
 
Vol 4, Broj 14, 7. travanj 2008. Aktualne epidemiološka obilježja trihineloze u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Borislav Aleraj
 
Vol 3, Broj 9, 7. siječnja 2007. Alergeni u hrani - zakonodavstvo i obveze proizvođača Sažetak   PDF
Sanja Katalenić
 
26 - 50 od 2183 stavke/a << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>