Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Vol 4, Broj 13, 7. sijeÄnja 2008. 1. Simpozij o medicinskoj etici - Etika u lijeÄniÅ¡tvu i sestrinstvu, 3. travnja 2008. Sažetak   PDF
HLZ Hrvatsko društvo za anesteziologiju i intenzivno liječenje
 
Vol 1, Broj 3, 7. Srpanj 2005. 12. Poslovni sastanak Nacionalnih koordinatora Europske mreže Å¡kola koje promiÄu zdravlje Sažetak   PDF
Ivana Pavić Šimetin, Marina Kuzman
 
Vol 3, Broj 10, 7. travnja 2007. 1214. god. ili 2006. god. (Past and Present:1214. or 2006.) Sažetak   PDF
Stanka Komparak
 
Vol 2, Broj 5, 7. sijeÄnja 2006. 13. Kongres Europske Unije za Å¡kolsku i sveuÄiliÅ¡nu medicinu Sažetak   PDF
Marina Kuzman
 
Vol 4, Broj 14, 7. travanj 2008. 15. Motovunska ljetna Å¡kola unapreÄ‘enja zdravlja - 1. najava programa Sažetak   PDF
Tea Vukušić Rukavina
 
Vol 3, Broj 9, 7. sijeÄnja 2007. 16. listopad 2006. godine - SMU osuÄ‘uje sve oblike prisilne prehrane Sažetak   PDF
Ivan Pristaš, Slobodan Lang
 
Vol 7, Broj 28, 7. listopada 2011. 179. GERONTOLOÅ KA TRIBINA O SMJERNICAMA ZA PREHRANU STARIJIH OSOBA Sažetak   PDF
Spomenka Tomek Roksandić
 
Vol 2, Broj 7, 7. Srpanj 2006. 2. generacija praćenja HIV/AIDS - Centar za edukaciju Sažetak   PDF
Ivana Božičević
 
Vol 5, Broj 17, 7. sijeÄnja 2009. 2. HRVATSKI KONGRES PREVENTIVNE MEDICINE Sažetak   PDF
Danijela Å timac
 
Vol 3, Broj 9, 7. sijeÄnja 2007. 2. Simpozij "Bjesnoća u Republici Hrvatskoj" s meÄ‘unarodnim sudjelovanjem - Preporuke i zakljuÄci Sažetak   PDF
Hrvatski časopis za javno zdravstvo HČJZ
 
Vol 6, Broj 21, 7. sijeÄnja 2010. 2010. - godina ženskog zdravlja Sažetak   PDF
Damir Eljuga
 
Vol 3, Broj 11, 7. srpnja 2007. 24. Hrvatska proljetna pedijatrijska Å¡kola, Modul "Nesreće u djece" - zakljuÄci Sažetak   PDF
Aida Mujkić
 
Vol 4, Broj 14, 7. travanj 2008. 3. globalni kongres pacijenata, BudimpeÅ¡ta, veljaÄa 2008: NIÅ TA O NAMA BEZ NAS! (Nothing about us without us!) Sažetak   PDF
Mensura Dražić
 
Vol 2, Broj 5, 7. sijeÄnja 2006. 3. godiÅ¡nja konferencija Europskog udruženja javnog zdravstva (EUPHA – European Public Health Association) Sažetak   PDF
Zvonko Šošić
 
Vol 4, Broj 14, 7. travanj 2008. 4. dvogodiÅ¡nja konferencija Sustainable Management Development Programa (SMDP) - Global Conference on Strengthening Public Health Management Capacity Sažetak   PDF
Tea Vukušić Rukavina
 
Vol 6, Broj 22, 7. travnja 2010. 4 stupnja gerijatrijske zdravstvene njege u domovima za starije - 169. GerontoloÅ¡ka tribina - Izborna skupÅ¡tina Hrvatskog druÅ¡tva za gerontologiju i gerijatriju Hrvatskog lijeÄniÄkog zbora Sažetak   PDF
Spomenka Tomek-Roksandić, Marica Lukić, Mate Ljubičić, Ana Deucht, Mara Županić, Dragica Šimunec, Sanja Blažeković Milaković, Nada Tomasović Mrčela, Zijad Duraković, Luka Kovačić
 
Vol 1, Broj 3, 7. Srpanj 2005. 5 najÄešćih teÅ¡kih pitanja o informatizaciji zdravstvenog sustava na koje je lako odgovoriti Sažetak   PDF
Ranko Stevanović
 
Vol 6, Broj 22, 7. travnja 2010. 6. knjiga udruge Sretna obitelj "Zdrav život obitelji duÅ¡evnog bolesnika Ježeva kućica, duÅ¡evnom bolesniku kod kuće je najljepÅ¡e" Sažetak   PDF
Ema N. Gruber
 
Vol 3, Broj 10, 7. travnja 2007. 6. prosinca 1991. godine (6th December 1991) Sažetak   PDF
Andro Vlahušić
 
Vol 4, Broj 14, 7. travanj 2008. 60 godina Svjetske zdravstvene organizacije Sažetak   PDF
Adriana Andrić
 
Vol 3, Broj 9, 7. sijeÄnja 2007. 61. struÄni sastanak Hrvatskog epidemioloÅ¡kog druÅ¡tva Sažetak   PDF
Tatjana Nemeth Blažić
 
Vol 5, Broj 17, 7. sijeÄnja 2009. 65. struÄno-znanstveni sastanak Hrvatskog epidemioloÅ¡kog druÅ¡tva HLZ-a – zajedniÄki sastanak sa Europskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti, ECDC, Stockholm (65th Scientific meeting of Croatian Epidemiological Society - Joint meeting with the Euro Sažetak   PDF
Borislav Aleraj
 
Vol 4, Broj 13, 7. sijeÄnja 2008. 85 godina Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Sažetak   PDF
Ante Pribudić
 
Vol 8, Broj 30, 7. travnja 2012. 9. Hrvatski psihijatrijski dani Sažetak   PDF
Uredništvo Hrvatskog časopisa za javno zdravstvo
 
Vol 7, Broj 27, 7. srpnja 2011. A folyóirat e számának szerkesztÅ‘jétÅ‘l Sažetak
Tibor Szántó
 
1 - 25 od 2211 stavke/a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>