Detalji o autoru

Zvornik Legen, Zrinka, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Hrvatska

  • Vol. 6, Broj 23, 7. srpnja 2010. - Stručni radovi
    Uhranjenost djece školske dobi u Međimurskoj županiji u školskoj godini 2007/2008 i uloga Školske medicine u mjerama prevencije pretilosti školske djece
    Sažetak  PDF
  • Vol. 6, Broj 23, 7. srpnja 2010. - Stručni radovi
    Mladi i sredstva ovisnosti – rezultati istraživanja o stavovima, navikama i korištenju sredstava ovisnosti kod djece i mladih Međimurske županije
    Sažetak  PDF