Detalji o autoru

Puharić, Zrinka, Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Hrvatska

  • Vol 2, Broj 8, 7. Listopad 2006. - Stručni radovi
    Redukcijske dijete među adolescentima-povezanost sa stvarnom tjelesnom masom i slikom tijela (Dieting among Adolescents - Relation between Measured Weight and Body Image)
    Sažetak  PDF