Detalji o autoru

Puharić, Zrinka, Visoka tehnička škola Bjelovar, Stručni studij sestrinstva, Hrvatska