Detalji o autoru

Puharić, Zrinka, VISOKA TEHNIčŒKA Š KOLA BJELOVAR, Hrvatska