Detalji o autoru

Puharić, Zrinka, VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR, Hrvatska