Detalji o autoru

Kaić-Rak, Vlasta, Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Republici Hrvatskoj