Detalji o autoru

Polanda Lasica, Vesna, Služba transfuzije krvi Opće bolnice Dubrovnik Informatički odjel Opće bolnice Dubrovnik