Detalji o autoru

Đorđević, Veljko, Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska