Detalji o autoru

Matić, Valentina, Studentica diplomskog sveučilišnog studija sestrinstva Medicinski fakultet Zagreb