Detalji o autoru

Vukušić Rukavina, Tea, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska