Detalji o autoru

Vukušić Rukavina, Tea, Škola narodnog zdravlja «Andrija Štampar», Hrvatska