Detalji o autoru

Prenđa Trupec, Tatjana, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatska