Detalji o autoru

Marijan, Tatjana, Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba, Hrvatska

  • Vol 2, Broj 8, 7. Listopad 2006. - Stručni radovi
    Dijagnostika infekcija spolnog sustava u Zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba (The Diagnosis of Genital Infection at Zagreb Institute of Public Health)
    Sažetak  PDF