, Udruga za prevenciju prekomjerne težine, Hrvatska