Detalji o autoru

Salaj, Tamara, visoka tehnička škola, Hrvatska