Detalji o autoru

Salaj, Tamara, VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR, Hrvatska