Detalji o autoru

Poljičanin, Tamara, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku