Detalji o autoru

Marinčić, Snježana, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba, Hrvatska

  • Vol 2, Broj 8, 7. Listopad 2006. - Stručni radovi
    Uspostava sustava upravljanja u ispitnom laboratoriju prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 (Establishment of Management System at Test Laboratory according to the HRN EN ISO/IEC 17025 Standard)
    Sažetak  PDF