Detalji o autoru

Škrablin-Kučić, Snježana, Klinika za ženske bolesti i porode Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za perinatalnu medicinu, Hrvatska