Detalji o autoru

Štrkalj-Ivezić, Slađana, Dnevna bolnica, Psihijatrijska Klinika Vrapče, Zagreb, Hrvatska