Detalji o autoru

Štrkalj Ivezić, Slađana, Psihijatrijska bolnica Vrapč, Hrvatska