Detalji o autoru

Vuletić, Silvije, Škola narodnog zdravlja «Andrija Štampar», Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska