Detalji o autoru

Pavleković, Silvija, Zdravstveno veleučilište, Specijalistički diplomski studij Menadžment u sestrinstvu