Detalji o autoru

Ivezić-Štrkalj, S., Psihijatrijska bolnica Vrapče, Tim za liječenje duševnih bolesti u zajednici (Community Mental Health Team), Centar za rehabilitaciju