Detalji o autoru

Mrkonjić, Ruzica, Visoka tehnička škola Bjelovar