Detalji o autoru

Matijević, Ratko, Katedra za ginekologiju i opstetriciju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska