Detalji o autoru

Žulec, Mirna, Visoka tehnička škola u Bjelovaru. Trg E. Kvaternika 4. Bjelovar, Hrvatska