Detalji o autoru

Žulec, Mirna, Visoka tehnička škola Bjelovar, Hrvatska