Detalji o autoru

Žulec, Mirna, VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR, Hrvatska