Detalji o autoru

Marotti, Miljenko, Zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, KB Sestre milosrdnice, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, Hrvatska