Detalji o autoru

Salata, Milan, Opća bolnica Dubrovnik, Hrvatska

  • Vol 3, Broj 10, 7. travnja 2007. - Stručni radovi
    Sustav naručivanja pacijenata na pregled-pretragu u polikliničkim jedinicama (Patient Appointment Making System for Checkup-Examination in Polyclinic Units of General Hospital Dubrovnik)
    Sažetak  PDF