Detalji o autoru

Polić Vižintin, Marina, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba, Hrvatska

  • Vol 2, Broj 8, 7. Listopad 2006. - Stručni radovi
    Gravitacija bolesnika po dobi i pojedinim bolnicama Grada Zagreba - kako Zagrepčani koriste vlastite bolnice (Patient Visits According to Age and Zagreb Hospitals - How the Citizens of Zagreb Use Their Hospitals)
    Sažetak  PDF