Detalji o autoru

Payerl-Pal, Marina, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Hrvatska