Detalji o autoru

Petek, Marija, visoka tehnička škola bjelovar, Hrvatska