Detalji o autoru

Zlatic, Margita, Visoka tehnička škola Bjelovar Stručni studij sestrinstva, Hrvatska