Detalji o autoru

Peraica, Maja, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb Jedinica za toksikologiju, Hrvatska