Detalji o autoru

Miloš, Maja, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ŠNZ "Andrija Štampar"- PDS Javno zdravstvo