Detalji o autoru

Miloš, Maja, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ŠNZ "Andrija Štampar" -PDS Javno zdravstvo, Hrvatska