Detalji o autoru

Pešec, Maša, Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije, Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti

  • Vol 4, Broj 14, 7. travanj 2008. - Stručni radovi
    Uloga Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u Medijskoj kampanji prevencije ovisnosti u Vukovarsko-srijemskoj županiji (The role of the Drug prevention Centar and outpatient treatment in Media campaign of prevention on drug abuse)
    Sažetak  PDF