Detalji o autoru

PETEK, MARIJA, VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR, Hrvatska