Detalji o autoru

Puljak, Livia, (1) Zavod za anatomiju, histologiju i embriologiju, Medicinski fakultet u Splitu, Split, Hrvatska