Detalji o autoru

Dankić, Kristina, Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Hrvatska