Detalji o autoru

Pandurić, Josip, Zavod za stomatološku protetiku, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, Hrvatska