Detalji o autoru

Pucarin-Cvetković, Jasna, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Hrvatska