Detalji o autoru

Pucarin-Cvetković, Jasna, 3 ŠNZ "Andrija Štampar", Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu